Lekplatser i Norberg

Lekplatsen vid området Stockrosen är den senaste kommunala lekparken i Norberg.

Varje vår görs säkerhetsbesiktningar av samliga lekplatser och om det finns anmärkningar så åtgärdas dessa före sommaren.

Utöver lekplatser som kommunen ansvarar för, finns det även lekplatser som är privata. Dessa kan vara uppförda av till exempel en bostadsrättsförening eller en villaägarförening. Kommunen har inte ansvaret för driften och säkerheten på dessa. Även på skolgårdar finns det lekplatser.

Du kan se vart de kommunala lekplatserna finns genom att klicka på nedanstående länk

Stockrosen

Stockrosen

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback