Ringvägen tillfälligt avstängd schakt för fjärrvärme

Åtgärdat
2022-03-16

Ringvägen i Fagersta är tillfälligt avstängd på grund av schakt för fjärrvärme.

Avstängning Ringvägen fjärrvärmeschakt

Trafiken omleds via intilliggande parkering. Arbetet förväntas vara klart 2022-04-29 om inga komplikationer uppstår.