VA-sanering Klockliden Fagersta

Arbete pågår
2022-08-30

Nu drar vi igång VA-sanering vid Klockliden i Fagersta, vilket kommer att medföra trafikstörningar samt driftstörningar på ledningsnätet.

Klockliden, Hedkärravägen 7-14 och delar av Herrgårdsvägen kommer att drabbas av tillfälliga störningar på ledningsnätet och omledning av trafik under arbetets gång. Vår förhoppning är att projektet ska avslutas v.9 2023.