VA-sanering längs Järnvägsgatan i Norberg, etapp två

Åtgärdat
2022-10-06

Järnvägsgatan i Norberg är under en sträcka avstängd för trafik på grund av en pågående VA-sanering, som betyder att gamla vatten- och avloppsledningar byts ut mot nya.

Nu inleds etapp två i det pågående VA-saneringsarbetet, det innebär att Järnvägsgatan 18-21 kommer att stängas av för trafik under perioden 10 oktober fram till och med den 30 november.

Under denna period kommer omledning av trafik ske, följ skylthänvisningar. Boende intill Järnvägsgatan kommer att ha, i den mån det är möjligt, fullt tillträde till sina fastigheter.

Under arbetets gång kan det förekomma kortare driftstopp av vattenleverans i närområdet vid Järnvägsgatan. Vid planerade driftstopp kommer berörda att informeras i förväg. Vi tackar för visad hänsyn under den här perioden.

Den tunga trafiken kommer att ledas om via Hästbäck, Ängelsberg och Fagersta.

Den preliminära tidsplanen är att projektet är färdigt med återställning i december år 2022.