Fortsatt störning i vattenleveransen i Hedkärra

Åtgärdat
2023-01-13

Fortsatta störningar i vattenleveransen till och med vecka 4, med reservation för ändringar på grund av hur läget med VA-ledningarna ser ut

Text