Uppdatering av VA-ledningsarbetet i Hedkärra

Åtgärdat
2023-03-10

Vi fortsätter arbetet med att underhålla VA-ledningarna längs med Otivägen vid golfbanan. Detta kan innebära mindre trafikstörningar.

VA-arbete Hedkärra 2023