Byte av VA-ledningar på Gyllentäktsvägen i Norberg

Arbete pågår
2023-06-01

Arbetet på Gyllentäktsvägen går enligt plan och man har nu grävt en tredjedel av sträckan. Projektet avslutas vid Stigaregatan och planeras vara klart under hösten.

VA-arbete Gyllentäktsvägen 2023

I samband med ledningsarbetet kan det uppstå vissa störningar när det gäller vattenförsörjning, framkomlighet mm.

Eftersom vattnet kan stängas av finns det risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna en stund efter igångkörningen. Vattnet är då inte hälsofarligt, men kan alltså vara färgat, vilket är bra att tänka på även när kläder ska tvättas. Undvik helst att tvätta ljusa kläder vid första tvättningen. Öppna vattenkranarna och spola ordentligt så blir vattnet klart igen och eventuell missfärgning försvinner.

Närliggande områden kan drabbas av mindre trafikstörningar.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta.

Kontakta gärna NVK:s felanmälan om några särskilda problem uppstår eller för ytterliggare upplysning angående störningar med mera, telefon 0223-445 50.

Va-sanering Gyllentäktsvägen