Vägarbeten på Västlandaholmsvägen och Herrgårdsvägen/Stallvägen

Arbete pågår
2023-06-01

Under perioden den 1-2 juni 2023 kommer det att pågå grävningsarbeten på Västlandaholmsvägen och Herrgårdsvägen/Stallvägen i Fagersta.

Provtagning Västlandaholmsvägen samt Herrgårdsvägen/Stallvägen

Man gräver för att göra provtagningar av massor inför kommande VA-saneringar på dessa platser. Grävning är tänkt att ske på de punkter som visas på bilderna ovan.