VA-sanering på Herrgårdsvägen/Stallvägen

Arbete pågår
2023-08-10

Nu startar NVK en VA-sanering på Herrgårdsvägen/Stallvägen i Fagersta, där ledningar för vatten, avlopp och dagvatten ska bytas ut.

Boende i närområdet kommer att drabbas av trafikstörningar och störningar i vattenförsörjningen. De som kommer att beröras av störningar i vattenförsörjningen har meddelats eller kommer att meddelas om detta innan.

Startpunkt Västlandaholmsvägen
VA-sanering Herrgårdsvägen 2