Vattenavstängning på Andra Sidan, Fagersta

Arbete pågår
2023-10-25

Under perioden 6 november 2023 till och med 1 mars 2024 kan det förekomma vattenavstängningar i samband med underhållsarbete av VA-ledningar på Herrgårdsvägen. Berörda fastighetsägare kommer att få information i sin brevlåda om detta.

På grund av underhållsarbete så kan det förekomma störningar/avbrott på ledningsnätet för vatten under perioden måndag den 6 november 2023 till fredag den 1 mars 2024 mellan kl. 07:00-16:00. Se till att ha vatten upptappat vid behov. Även fordonstrafik kan påverkas av underhållsarbetet under arbetets gång. Kartan nedan visar de fastigheter som kommer att beröras av vattenavstängningen.

Eftersom vattnet stängs av finns det risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna en stund efter igångkörningen. Vattnet är då inte hälsofarligt, men kan alltså vara färgat, vilket är bra att tänka på även när kläder ska tvättas. Undvik helst att tvätta ljusa kläder vid första tvättningen. Öppna vattenkranarna och spola ordentligt så blir vattnet klart igen och eventuell missfärgning försvinner.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
NVK Felanmälan 0223-445 50

Herrgårdsvägen etapp 2