Bergslagsvägen och Västlandaholmsvägen i Fagersta stängs av för fordonstrafik under pågående schaktarbete

Åtgärdat
2024-02-13

Avstängningen gäller fordonstrafik under perioden 2024-02-15—2024-03-01.

Under en period av arbete med schakt för VA-ledningar vid södra korsningen av Bergslagsvägen/Västlandaholmsvägen så kommer båda vägarna att vara helt avstängda för fordonstrafik.

Oskyddade trafikanter berörs ej av avstängningen på Bergslagsvägen.