Underhållsarbete med eventuell vattenavstängning på Uddbergsvägen i Fagersta

Åtgärdat
2024-02-13

Mellan onsdagen den 14 februari 2024 och onsdagen den 21 februari 2024 kommer underhållsarbete att ske på Uddbergsvägen. Störningar/avbrott på vattenledningsnätet kan förekomma. Även fordonstrafik kan påverkas under arbetets gång.

I samband med underhållsarbetet kommer eventuellt vattenavstängning att ske, vilket medför störningar/avbrott på vattenledningsnätet. Berörda personer kommer att underrättas om detta i form av lappar i brevlådorna. Berörda uppmanas att ha vatten upptappat vid behov.

När vatten stängs av finns risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna en stund efter igångkörningen. Vattnet är då inte hälsofarligt, men kan alltså vara färgat, vilket är bra att tänka på när kläder skall tvättas. Undvik helst att tvätta ljusa kläder vid första tvättningen. Öppna vattenkranarna försiktigt och spola ordentligt så blir vattnet klart igen och eventuell missfärgning försvinner.

Vid frågor, välkommen att kontakta NVK:s felanmälan på telefonnummer 0223-445 50.