Bortforsling av snö

Bortforsling av snö sker mycket begränsat och utförs i första hand i Fagersta, Västanfors och Norbergs centrum.

Bortforsling av snö


NVK forslar vid behov bort snö som är siktskymmande och om det inte finns plats att lägga upp snön.

För resten av gatunätet gäller att vi bara forslar bort snö om den hindrar framkomligheten eller trafiksäkerheten. Bortforsling av snö sker i regel bara under ordinarie arbetstid, vardagar klockan 7-16.

Dokument:

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback