Snöröjning

NVK ansvarar för vinterväghållning, det vill säga snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö på kommunala gator samt gång- och cykelvägar, busshållplatser och andra allmänna platser inom tätorterna i Fagersta och Norbergs kommun. 

Matargator, busslinjer och det primära gång- och cykelnätet prioriteras.

Snöröjning Norberg

Fastighetsägarens skyldighet

Det åligger fastighetsägaren att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder för att motverka halka. Saknas anlagd gångbana eller föreligger hinder för användning av befintlig sådan ska fastighetsägaren vid halt väglag sanda för fotgängare framför fastigheten vid körbanans sida. Som fastighetsägare i Fagersta och Norberg har du inte skyldighet att skotta snö från trottoaren. Men i vissa fall kanske du behöver göra det för att brevbäraren ska nå fram med din post.

Sand

Sandningssand för gångbanesandning kan i Fagersta hämtas vid närmaste behållare eller dagtid (07.00 – 16.00) hos NVK på Lövparksvägen 6. I Norberg kan sandningssand eller stenflis hämtas hos NVK på Svarvargatan 9 och vid ett antal behållare som kommer att placeras strategiskt i samhället.

Det finns även sand att hämta utanför ICA Supermarket och Coop Konsum i Norberg.

I Fagersta finns det gratis sand att ta med sig utanför ICA Supermarket vid Järntorget och Coop Extra.

Dokument:

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback