Multisportarenan vid Uggelbo börjar ta form

Multisportarena Uggelbo
2022-08-10

Vi har en liten bit kvar med färdigställningen av den nya multisportarenan men snart öppnas den för allmänheten.

Vi har nu fått konstgräset på plats och det kommer att färdigställas under dagen. I slutet av veckan kommer justering och läggning av asfalt som stöd för konstgräset.