Gång- och cykelbanan i Västanfors

2022-09-28

Arbetet med gång- och cykelbanan i Västanfors fortgår.

På Mariavägen är gång- och cykelbanan belagd.