Viadukten längs Sjövägen i Västanfors är upprustad

2022-09-30

Viadukten vid Västanfors IP har rustats upp och öppnas idag för motor- och gångtrafik.

Upprustningen består av nya L-stöd för att skilja gång- och cykelvägen från körbanan, nya räcken och ny beläggning.