Allmänhetens frågestund om budget för år 2023 och plan för åren 2024-2025

2022-10-03

Enligt förbundsordningen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, skall allmänhetens frågestund hållas innan budgeten behandlas av förbundsdirektionen. Allmänheten hälsas välkommen att närvara under frågestunden.

Tid: Onsdagen den 5 oktober 2022, klockan 13.20
Plats: Fagersta kommunhus, Bangårdsgatan 1, sammanträdesrummet Valsverket
Ärende som behandlas: Budget för år 2023 och plan för åren 2024-202

För att förhindra spridning och smitta av covid-19, ombeds allmänheten hålla avstånd i lokalen och stanna hemma vid sjukdomssymtom.

Handlingar finns tillgängliga hos NVK, Bangårdsgatan 1, Fagersta, samt under följande länk:
Förslag till budget för år 2023 och plan för åren 2024-2025