Julbelysningen i Fagersta kommun

2022-11-23

Denna vecka kommer den traditionsenliga julbelysningen att sättas upp i Fagersta kommun och tändas lagom till första adventshelgen den 25 november. Med tanke på att vi alla behöver hjälpas åt att spara el kan detta väcka en del frågor.

Kenneth Berggren, förbundschef för NVK, förklarar:

– Julbelysning i Fagersta är ett uppskattat inslag i den mörka årstiden och medverkar till såväl trygghet som trivsel. Elförbrukningen är låg då energieffektiva ljuskällor nyttjas. Därför planeras i nuläget endast mindre, symboliska förändringar gällande julbelysningen utomhus i Fagersta.

När det gäller övrig belysning så utgörs den största andelen av kommunens utomhusbelysning av gatubelysning samt belysning av allmän plats. Till stor del används energieffektiva lampor och el- och energianvändningen är relativt låg. Belysningen är viktig för framkomlighet, säkerhet, trygghet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och därför görs inga ändringar för denna typ av belysning i nuläget.

Gällande julbelysning i kommunens egna kontors- och verksamhetslokaler kommer det att se lite olika ut.

– I kommunhuset kommer vi att avstå från allmän julbelysning i år, det kommer att vara begränsat till det gemensamma lunchrummet. I övriga kontors- och verksamhetslokaler inom kommunen gör respektive chef en egen bedömning gällande vilka begränsningar som är möjliga och lämpliga, säger Kommunchef Karolina Berglund.