Halkbekämping

2022-12-30

Idag jobbar vi på gatuavdelningen inte bara med halkbekämpning utan också framtagandet av rännstensbrunnar. Den här åtgärden gör vi för att vattnet på vägarna ska försvinna ner i ledningssystemen och inte bli kvar på vägarna för att sedan återfrysa.

Ta det försiktigt där ute!