Arbetet fortskrider med multisportarenan vid Svanen

2023-05-23

Nu är alla hål för de plintar som ska gjutas färdigställda. Nästa steg i processen blir att jämna av ytan med stenmjöl för att sedan kunna anlägga konstgräset på arenan.  Montering av arenan beräknas påbörjas under vecka 22.