Förberedelser inför Vägbeläggningsprogrammet 2024 i Fagersta och Norberg

2023-08-25

NVK har under vecka 34 genomfört ett förberedande arbete med att markera ut vart de tilltänkta vägbeläggningarna för 2024 ska utföras

Varje höst genomförs denna förberedelse, där gatorna i kommunerna målas upp för att identifiera de områden som kräver beläggningsarbete.

Denna rutin med att måla upp gatorna ger oss en klar översikt över de områden som behöver vår uppmärksamhet under det kommande året. Det är viktigt att börja i tid, vilket ger en smidig start när vägbeläggningsprogrammet väl sätter igång.

Programmet syftar till att förbättra infrastrukturen och säkerheten på vägarna i Fagersta och Norberg. Det inkluderar åtgärder som reparation av vägskador, upprustning av slitna beläggningar och förbättringar av trafiksäkerheten.