Uppdatering gällande missfärgat vatten i Fagersta

2023-08-25

Nya prover visar att färgskalenivån på vattnet är högt över det normala, det vill säga vattnet är fortsatt missfärgat.

Det finns inga bakterier i vattnet, men det har en tråkigt färg.

Missfärgningen kommer till följd av den höga grundvattennivån och problemet kommer att rätta till sig när grundvattennivån sjunker.

Du kan använda vattnet som vanligt men undvik att tvätta vittvätt då tvätten kan bli missfärgad.