Afrikansk svinpest konstaterad i Fagersta

2023-09-07

Afrikansk svinpest har påvisats i ett prov från ett dött vildsvin som hittats strax sydost om Fagersta.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag. Det är i dagsläget inte klart hur smittan har kommit till Sverige.

Sedan den 25 augusti har sju vildsvin hittats döda inom ett begränsat område i Fagerstatrakten. Prover från ytterligare ett vildsvin är på väg in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Berörda myndigheter jobbar nu intensivt med att lokalisera, begränsa och bekämpa smittan. Mer information kommer att tillhandahållas fortlöpande från Jordbruksverket.

Kampen mot Afrikansk svinpest fortsätter | Jordbruksverket (mynewsdesk.com)

 

Restriktioner i den smittade zonen

2023-09-08-smittad-zon.pdf (jordbruksverket.se)

För att inte fler vildsvin i området ska drabbas och för att minska risker för smittsprid­ning ut ur zonen är bland annat nedanstående aktiviteter förbjudna inom den smittade zonen (se mer utförlig information i bifogat beslut och på webbplatsen).

  • Jaktförbud. Förbudet gäller all typ av jakt på alla arter av vilt.
  • Aktiviteter, inklusive sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar, där människor vistas i skog och mark, till exempel för att plocka svamp- och bär.
  • Alla typer av skogsbruksåtgärder.
  • Att släppa hundar lösa.
  • Fordon och maskiner som använts i lantbruk respektive skogsbruk i den smittade zonen måste rengöras och desinficeras för att få flyttas ut ur den smittade zonen.
  • Den som håller tamgrisar i smittad zon ska bland annat se över sin biosäkerhet och kontakta veterinär om djur blir sjuka eller drabbas av ökad dödlighet.