Projektet på Gyllentäktsvägen i Norberg närmar sig slutfasen

2023-09-26

Projektet med byte av VA-ledningar på Gyllentäktsvägen i Norberg börjar närma sig sin avslutande fas. Projektet har innefattat sprängning, schaktning och installation av avloppsrör och dagvattenrör, och det har hittills gått enligt plan.

NVK ber att få tacka medborgarna för ert tålamod och visad hänsyn under arbetets gång. I den återstående fasen av projektet kommer fokus att ligga på att återställa området till sitt ursprungliga skick och på att genomföra en städning av arbetsplatsen.