Allmänhetens frågestund om budget för år 2024 och plan för åren 2025-2026

2023-10-04

Enligt förbundsordningen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, skall allmänhetens frågestund hållas innan budgeten behandlas av förbundsdirektionen. Allmänheten hälsas välkommen att närvara under frågestunden.

Handlingar finns tillgängliga hos NVK, Bangårdsgatan 1, Fagersta, samt under följande länk:
Förslag till budget för år 2024 och plan för åren 2025-2026 Pdf, 879.5 kB.