Gång- och cykelbana vid Ejalundsvägen, Fagersta

2023-11-10

Idag startar arbetet med upprättande av en ny gång- och cykelbana efter Ejlaundsvägen i Fagersta.

Den cirka 125 meter långa gång- och cykelbanan kommer att förbättra förbindelsen mellan Blomstervägen och Tomtvägen och för att öka säkerheten kommer även fem nya ljuspunkter att installeras längs vägen.