Avstängd lekborg i Vilhelminaparken

2024-01-26

Efter inspektion har det bestämts att borgen stängs av med grindar och utredning pågår om hur arbetet ska fortskrida och anmärkningar lösas.