Väghyvling

2024-01-26

Insatser för att få bort isen från vägarna. Från och med den 9 februari påbörjas arbetet även i Norberg.

En insats för att förbättra standarden och säkerheten på våra vägar görs nu. Måndagen den 29 januari startar vi att hyvla bort isen från våra vägar och vi börjar i norra delen i Fagersta och arbetar succesivt ner mot södra delarna.

Fredagen den 9 februari startar detta arbete även i Norberg där man i första hand riktar in sig mot matargator och genomfartsleder.

Detta förväntas öka trafiksäkerheten och minska risken för olyckor.

En av de främsta fördelarna med att ta bort isen från vägarna är den omedelbara förbättringen av trafiksäkerheten. Genom att eliminera det hala lagret av is minskar risken för att fordon ska tappa kontrollen och orsaka olyckor. Detta kommer att gynna både förare och fotgängare och skapa en tryggare miljö för alla trafikanter.