Allmänhetens frågestund om årsredovisning för år 2023

2024-02-22

Enligt förbundsordningen för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, skall allmänhetens frågestund hållas innan årsredovisningen behandlas av förbundsdirektionen. Allmänheten hälsas välkommen att närvara under frågestunden.

Handlingar finns tillgängliga hos NVK, Bangårdsgatan 1, Fagersta, samt under följande länk:
Förslag till årsredovisning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund år 2023 Pdf, 3.1 MB.