Ny tillgänglighetsramp på plats i Eskiln

2024-05-30

Eskiln får en ny tillgänglighetsramp för att förbättra tillgängligheten för alla besökare.

Eskiln har nu en ny tillgänglighetsramp som är färdigmonterad och redo att användas. Rampen är designad för att göra området mer tillgängligt för alla besökare, oavsett deras rörlighetsförmåga. Arbetet med att anpassa övergången från gångbanan ner till rampen kvarstår, men detta ses som ett viktigt steg mot ett mer inkluderande och välkomnande Eskiln för både invånare och besökare.

Handikappramp vid Eskiln