Äldreboendet på Floravägen fortsätter växa! Nyhetsbrev för juni 2024

2024-06-07

Nyhetsbrev från NVK:s samverkanspartner Serneke med en uppdatering kring hur arbetet med det nya äldreboendet på Floravägen fortgår.

Stommen till ”Folkets Hus”.

Det här har hänt
Under senaste månaden har takarbetena fortlöpt enligt plan och en stor del av taket är nu på plats. Samtidigt som byggnationen av taket fortsätter så är plåtslagaren är i full gång med bandtäckningen som blir ytskiktet på taket. Solpaneler kommer också att pryda taket, men mer om det senare!


Det här är på gång
Stommen till ”Folkets Hus” har påbörjats. Här kommer det inrymmas gemensamhetsutrymme för de boende och besökare med trevlig utomhusmiljö i direkt anslutning.
Murningen är under uppstart och snart kommer tegel börja pryda fasaden. Tegelfasaden går i två olika kulörer av tegel med fina inslag och detaljer som ger ett liv till fasaden.
Vi har dessutom börjat bygga innerväggar till boenderummen och det är väldigt kul att rummen börjar ta form.


Värt att notera
Vi driver ett aktivt arbete för en säker arbetsplats. Alla ska komma hem oskadda efter arbetsdagen. För oss på arbetsplatsen, men även för tredje man, har det har varit många transporter till och från arbetsplatsen. Det kommer att fortsätta under projektets gång och vi har en god planering för att transporterna ska ske säkert sätt. Vi uppmanar alla som kommer i närheten att söka ögonkontakt med föraren. För att båda ska veta var den andra befinner sig och iaktta försiktighet.

Vi vill med detta önska en fortsatt trevlig dag!
Med vänliga hälsningar, Serneke och NVK

Taket kommer i platta paket och lyfts sedan på plats med mobilkranen.

Mitt i byggnaden blir det ett glastak som ger ett härligt ljusinsläpp ner till bottenplan.

Plåtslagaren fortsätter beklä taket med bandtäckt plåt.

Plåtslagaren fortsätter beklä taket med bandtäckt plåt.

Vi har laddat upp för murning.

Vi har laddat upp för murning.

Ett rum och ett badrum tar form.

Ett rum och ett badrum tar form.