Ombyggnation av Brinelltorget, Fagersta

2024-06-12

Vi är glada att meddela att snart påbörjas ombyggnationen av Brinelltorget. Projektet syftar till att skapa en mer tillgänglig och trivsam plats för besökare och invånare.

Arbetet kommer bland annat omfatta:

  • Renovering av den befintliga scenen för att möjliggöra fler och bättre evenemang.
  • Byggnation av en ny soltrappa, perfekt för avkoppling.
  • Ny och förbättrad belysning, inklusive linbelysning, för att öka tryggheten och skapa en inbjudande atmosfär på torget även under kvällstid.
  • Nya planteringar som ska bidra till en grönare och mer tilltalande miljö.
  • En ny cykelparkering för att underlätta för cyklister och främja hållbara transportmedel.
  • Tillgänglighetsanpassning av lokalerna på torget, så att alla ska kunna ta sig in i lokalerna oavsett rörlighetsförmåga.

Vi ser fram emot att välkomna er till ett förnyat torg och tackar för ert tålamod under byggtiden. Tillsammans skapar vi en bättre och mer inkluderande mötesplats för alla!

För mer information om projektet och tidsplanen, vänligen besök Gatudagboken på vår hemsida.