Längre svars- och handläggningstider väntas under sommaren

2024-06-25

Under sommaren kommer bemanningen av VA-kundtjänst, hyresförvaltning samt handläggning av parkeringstillstånd att vara begränsad, vilket leder till längre svars- och handläggningstider.

Va-kundtjänst:
Begränsad service under vecka 27 och 28 samt ingen telefontid under vecka 29 och 30.
Det går fortfarande bra att använda våra e-tjänster samt att skicka frågor till va@nvk.se men handläggningstiden kommer att vara längre än normalt under sommaren.
För akuta ärenden såsom driftsstörningar och vattenläckor, vänligen kontakta vår felanmälan på 0223-445 50.

Parkeringstillstånd:
Ingen telefontid mellan den 5 juli till och med den 13 augusti. Handläggningstiden kommer att vara längre än normalt under sommaren.

Hyresförvaltning:
Ingen telefontid under vecka 28 till och med vecka 31. Handläggningstiden kommer att vara längre än normalt under sommaren.
För akuta ärenden, vänligen kontakta vår felanmälan på 0223-445 50.

Vi ber om er förståelse och tålamod under denna period.