Hedemoravägen återställs efter ledningsarbete

2024-07-04

Efter några veckors arbete med att förnya ledningar för vatten och avlopp längs Hedemoravägen i Norberg, har nu asfaltering skett för att återställa efter grävning. Ledningarna har bytts ut genom en i stort sett schaktfri metod.

Bilderna nedan visar hur ett avloppsrör byts ut med hjälp av rörspräckning. Det innebär att en så kallad dragmaskin drar in ett nytt rör genom det gamla befintliga, som då spräcks sönder. Maskinen lyfts ned i en grop och drar sedan igenom det nya röret från en annan grop. Detta gjordes under förra veckan.

Förutom asfaltering pågår övrigt återställningsarbete såsom igenfyllning av gropar och lagning av gräsmattor.

En dragmaskin lyfts ner i en grop.

Dragmaskinen lyfts ner

Dragmaskinen drar igenom det nya röret

Maskinen drar igenom röret i draggropen.

Ett nytt rör matas in i det gamla röret

Det nya röret matas in från en annan grop.

En grop har fyllts igen.

Gropen har fyllts igen.