Sammanträden, handlingar och protokoll

Här kan du läsa förbundsdirektionens handlingar. Observera att det inte finns handlingar till alla ärenden. Det kan bero på att ärendet behandlas muntligt på mötet eller att det finns uppgifter i handlingarna som omfattas av personuppgifter.

Förbundsdirektionens sammanträden år 2023

Datum
26 januari
23 februari
30 mars
27 april
3 maj (extra)
25 maj
28 juni
17 augusti (extra)
7 september
5 oktober
12 oktober (extra)
2 november
7 december

Plats
Norbergs kommunhus, Sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs kommunhus, Sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs kommunhus, Sessionssalen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Styrelserummet
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Valsverket

Handlingar och protokoll

Oväntat fel

Ett oväntat fel har uppstått, Var god uppdatera sidan eller använd denna [länk].

Senast ändrad: