Uppdatering gällande vattenläcka på Hedemoravägen, Norberg

Åtgärdat
2024-06-18

2024-06-18: Ventilbyten kommer att ske från tisdagen den 18 juni till torsdagen den 20 juni och i samband med detta kan närområdet runt arbetsplatsen drabbas av vattenavstängningar. Under måndagen den 24 juni påbörjas arbetet med att förnya ledningar med hjälp av en schaktfri metod och vi hoppas att arbetet kommer att vara klart inom ca 3 veckor.

2024-06-12: Arbetet med reparation av vattenläckan fortsätter. På grund av komplikationer kan ytterligare delar av Kärrgruvan bli drabbade av avbrott i vattenleveransen under arbetets gång.

En vattenläcka har upptäckts på Hedemoravägen i Norberg och reparationsarbete påbörjas den 3 juni. Förutom störningar i vattenleveransen kommer även trafiken att påverkas då halva vägbanan stängs av

Under reparationsarbetet kan det förekomma störningar/avbrott på ledningsnätet för vatten. Se till att ha vatten upptappat vid behov. Även fordonstrafik påverkas av underhållsarbetet under arbetets gång och trafikljus kommer att placeras ut vid platsen för säker passage.

Eftersom vattnet stängs av finns det risk för missfärgat vatten samt luft i ledningarna en stund efter igångkörningen. Vattnet är då inte hälsofarligt, men kan alltså vara färgat, vilket är bra att tänka på även när kläder ska tvättas. Undvik helst att tvätta ljusa kläder vid första tvättningen. Öppna vattenkranarna försiktigt och spola ordentligt så blir vattnet klart igen och eventuell missfärgning försvinner.

Vid frågor är du välkommen att kontakta:
NVK Felanmälan 0223-445 50

Vattenläcka Fårbo