Sammanträden, kallelser, protokoll och förtroendevalda

Här kan du se förbundsdirektionens sammanträdesplan, kallelser, protokoll och söka bland förtroendevalda. Observera att det inte finns handlingar till alla ärenden. Det kan bero på att ärendet behandlas muntligt på mötet eller att det finns uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess eller personuppgifter.

Förbundsdirektionens sammanträden år 2024

Datum
25 januari
29 februari
27 mars
29 april
29 maj
20 juni
15 augusti (budget)
5 september
3 oktober
7 november
4 december

Plats
Norbergs tingshus, stora salen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs tingshus, stora salen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs tingshus, stora salen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs tingshus, stora salen
Fagersta kommunhus, Valsverket
Norbergs tingshus, stora salen
Fagersta kommunhus, Valsverket

Kallelser och protokoll från år 2024 (del av)

Under år 2024 kommer ett nytt system att införas för distribution av digitala handlingar till förbundsdirektionen. Ta del av kallelser och protokoll från år 2024 (del av) nedan.

Sök bland förbundsdirektionens sammanträden, kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll för åren 2016-2024 (del av)

Ta del av kallelser och protokoll för åren 2016 - 2024 (del av) nedan.

Oväntat fel

Ett oväntat fel har uppstått, Var god uppdatera sidan eller använd denna [länk].

Senast ändrad: