Styrdokument

Styrdokument reglerar NVK:s verksamhet.

Grundläggande styrdokument

Förbundsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 5.6 MB.

Reglemente för förbundsdirektionen i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (bilaga ett till förbundsordningen) Pdf, 1.2 MB.

Reglemente för ägarnämnder i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (bilaga två till förbundsordningen) Pdf, 1.6 MB.

Samverkansavtal om de kommunaltekniska verksamheterna Pdf, 1.2 MB.

Styrdokument A-Ö

Annonseringspolicy Pdf, 248.3 kB.

Anvisningar för anläggnings- och underhållsarbeten i eller på allmän platsmark inom Fagersta och Norbergs kommuner, inklusive tillämpning av sanktionsavgifter, påföljder och ekonomisk reglering för grävning i allmän platsmark inom Fagersta och Norbergs kommuner Pdf, 3.3 MB.

Arkivbeskrivning Pdf, 123 kB.

Arkiveringsplaner/dokumenthanteringsplaner (upphävd i tillämpliga delar, se informationshanteringsplan) Pdf, 693.6 kB.

Attestförteckning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 190.8 kB.

Belysningsstrategi för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds arbete med offentlig belysning inom Fagersta och Norbergs kommuner Pdf, 2.6 MB.

Brandskyddspolicy för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 71 kB.

Delegationsordning för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 385.8 kB.

Finanspolicy Pdf, 592.9 kB.

Fordonspolicy Pdf, 200.8 kB.

Friskvård inom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 77.1 kB.

Förslagsverksamhet Pdf, 2.9 MB.

Generellt gallringsbeslut - Gallring av information av tillfällig eller ringa betydelse hos Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 226.2 kB.

Informationshanteringsplan Pdf, 303 kB.

Introduktion Pdf, 1.7 MB.

Krav- och inkassopolicy för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 81.4 kB.

Ledarskapspolicy Pdf, 137.6 kB.

Ledningsstrategi, inklusive etiska regler/riktlinjer Pdf, 434.3 kB.

Medarbetarpolicy Pdf, 134.2 kB.

Personalpolitiskt åtgärdsprogram vid organisations- och verksamhetsförändringar Pdf, 309.3 kB.

Personalutbildning Pdf, 226.8 kB.

Policy angående kränkande särbehandling Pdf, 84.5 kB.

Policy för arbetsmiljö, rehabilitering samt alkohol och droger Pdf, 149.7 kB.

Policy för kommunikation och massmedia Pdf, 236 kB.

Policy för rökfri arbetstid hos Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 173.7 kB.

Policy för telefon och e-post Pdf, 152.2 kB.

Rapportering och utredning av arbetsskador och tillbud Pdf, 1.2 MB.

Regelverk för bidrag till enskild väghållning inom Fagersta Pdf, 52.7 kB.
kommun Pdf, 52.7 kB.

Reglemente för intern kontroll, inklusive tillämpningsanvisningar till reglemente för intern kontroll vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 65.7 kB.

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 267.5 kB.

Reglemente för revisorerna i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 928.6 kB.

Regler för uppvaktning av förtroendemän och anställda i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 120.7 kB.

Regler och rutiner för tillståndsgivning för grävning i allmän platsmark inom Fagersta och Norbergs kommuner Pdf, 885.4 kB.

Rekryteringsprocess Pdf, 281 kB.

Resepolicy Pdf, 40 kB.

Riktlinje för informationshantering Pdf, 252.3 kB.

Riktlinjer för hantering av arkiv i Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 157.6 kB.

Riktlinjer för komponentredovisning Pdf, 472.7 kB.

Riktlinjer för priser vid försäljning av tomter i Norbergs kommun Pdf, 101.6 kB.

Riktlinjer för publicering av personbilder Pdf, 224.2 kB.

Riktlinjer för styrdokument Pdf, 211.1 kB.

Riktlinjer för uthyrning av bostäder och lokaler vid Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 105.5 kB.

Riktlinjer för uthyrning av bostäder, lokaler och fordonsplatser hos Norbergs kommun, förvaltade av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 8.4 MB.

Riktlinjer kring införande och användning av elektroniska körjournaler Pdf, 178.2 kB.

Rutin för gemensam hämtningsplats för köksavfall Pdf, 398.5 kB.

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Pdf, 181.6 kB.

Strategisk lönebildningsplan 2020-2025 Pdf, 257.8 kB.

Styrmodell med vision, mål och nyckeltal för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 5.2 MB.

Upphandling inom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, rutiner och ansvarsgränser Pdf, 268.2 kB.

Upphandlingspolicy för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 222.6 kB.

Upplåtelse av kommunal mark för enskild avloppsanläggning Pdf, 111.5 kB.

Värdegrund för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 189.8 kB.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback