Ekonomi

NVK omsätter cirka 374 miljoner kronor. För att sköta kommunernas gator, parker och lekplatser samt till den administrativa och politiska servicen, bidrar Fagersta kommun med cirka 30 miljoner kronor och Norbergs kommun med cirka 12 miljoner kronor. Övriga verksamheter som NVK bedriver betalas genom avgifter.

Budget

Budgeten är NVK:s viktigaste styrinstrument. Där redogörs för fördelningen av NVK:s resurser för de kommande åren. I budgeten läggs målen in som direktionen beslutar om i samråd med medlemskommunerna för de olika verksamheterna.

Budgetuppföljning

Vi följer upp våra verksamheter varje månad genom att göra budgetuppföljningar. Uppföljningarna redovisas till direktionen och finns med i protokollen från mötena.

Delårsrapport

Årsredovisning

För varje kalenderår upprättas en årsredovisning. I den redovisas det ekonomiska resultatet, den finansiella ställningen och verksamhetens ekonomi. Du kan läsa årsredovisning för de senaste åren nedan.

VA-redovisning

Från och med 2021 ska en separat rapport för VA-redovisning tas fram. Dessa kan du läsa här nedan.

Skicka faktura

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) skicka oss en e-faktura. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Inköp som görs av oss, NVK, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan som ni hittar längre ner.

Ni som e-fakturerar redan idag

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund tar emot e-faktura i följande format: Svefaktura 1.0. Vårt parts-id är organisationsnummer 2220001552. Vår VAN-operatör är OpusCapita (före detta Itella).

Vi tar även emot e-fakturor via nätverket Peppol i formatet PEPPOL BIS Billing 3. Vårt PEPPOL-ID är: 0007:2220001552.

Fram till och med den 31 mars 2021 kan vi också ta emot fakturor i formatet Svefaktura 1 via Peppol, därefter upphör Svefaktura som format i Peppol eftersom det inte längre är ett rekommenderat format för offentliga aktörer och dess leverantörer. För dig som vill kunna skicka Svefaktura 1 till oss även efter den 31 mars 2021 hänvisar vi till att skicka fakturorna via er VAN-operatör.

Kontakta oss via e-post: fakturor@fagersta.se för frågor kring anslutning.

Ni som inte e-fakturerar idag

Om ni inte kan skapa e-fakturor:
Använd vår fakturaportal via OpusCapita för att överföra informationen från pappersfakturan till oss elektroniskt. Du hittar våran fakturaportal här.

Fakturaportal

Fakturareferenser

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i kommunen är det viktigt att alla fakturor förses med namn på beställaren och ett fyrsiffrigt referensnummer. Anger beställaren en egen referens ska denna finnas med på fakturan. Referensnumret ska inte anges i adressen utan i ett separat fält märkt exempelvis ”Er referens”. Dessa uppgifter underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att betalning sker i tid.

NVK:s referens är: 8999. Om inte annan referens anges.

Pappersfakturor

För er som undantas från lagkravet, exempelvis där avtal tecknats innan 1 april 2019, ser vi gärna att ni också skickar e-faktura enligt ovanstående instruktioner. Om möjlighet inte finns använd nedanstående fakturaadress:

Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
Box 90
737 23 FAGERSTA

Adress för påminnelser och övrig ekonomirelaterad information är:

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Norra Västmanlands Ekonomiförvaltning
737 80 Fagersta

Kontakta oss:

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds fakturor hanteras av Norra Västmanlands ekonomiförvaltning (NVE).

E-post: fakturor@fagersta.se
Telefon: 0223-449 60

Ta emot faktura

Vi erbjuder E-faktura till våra kunder gällande vatten, avlopp och hyror men jobbar nu på att utöka denna tjänst till att gälla samtliga kunder.

Du kan också betala våra fakturor via autogiro. För att aktivera autogiro måste du först lämna ett medgivande att vi får dra pengar från ditt konto. Du kan lämna ditt medgivande för autogiro här:

Medgivande autogiro

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback