För dig som är förtroendevald i NVK

På den här sidan samlas information som kan komma till användning för dig som är förtroendevald i NVK.

Organisation

Information om NVK:s organisation inklusive direktionens sammansättning finns under rubriken Organisation.

Sammanträden, handlingar och protokoll

Kallelser, handlingar och protokoll från direktionssammanträdet finns under rubriken Sammanträden, handlingar och protokoll. Där finns även en sammanträdesplan för året.

Ersättning för uppdrag

När du har blivit vald till ett uppdrag är du berättigad till ersättning i samband med detta. Enligt förbundsordningen, 13 b §, utgår arvoden och andra ersättningar enligt de regler som gäller hos den kommun som har valt/nominerat den förtroendevalda.

Du kan använda NVK:s e-tjänst nedan för att rapportera att du har deltagit på ett sammanträde eller har utfört ett annat uppdrag i din roll som förtroendevald.

Ersättning till förtroendevald

När du ansöker om ersättning i samband med att du har utfört ett uppdrag finns även följande två blanketter:

  • Reseräkningsblanketten: Används när du är berättigad till traktamente, det vill säga när du utför ditt uppdrag utanför Fagersta eller Norbergs kommuner och har merkostnader för kost och logi.
  • Arvodesblanketten: Används lämpligen då du enbart ansöker om arvode, förlorad arbetsförtjänst och/eller kilometerersättning. Den innehåller färra valmöjligheter.

Reseräkningsblankett Pdf, 112.1 kB.
Arvodesblankett Pdf, 102.7 kB.
Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, Norbergs kommun Pdf, 211.7 kB.
Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda, Fagersta kommun Pdf, 132 kB.

Dokument och avtal

Några dokument och avtal som kan vara särskilt intressanta för dig som förtroendevald är följande:

Övriga styrdokument finns att ta del av under rubriken Styrdokument.

NVK:s årsbudgetar, delårsrapporter och årsredovisningar finns att ta del av under rubriken Ekonomi.

Kontaktuppgifter

Information om hur du når tjänstepersoner finns under rubriken Våra kontaktuppgifter. Söker du kontaktuppgifter till någon förtroendevald är du välkommen att kontakta kansliet.

Sidansvarig: Marie Fjellman

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback