Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, har en visselblåsarfunktion som är till för både medarbetare och invånare.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Det kan handla om överträdelser av lagar, förordningar, EU-direktiv, föreskrifter, avtal och/eller interna styrdokument inom organisationen. Exempel kan vara korruption, jäv, olämplig bisyssla, stöld, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel och miljöbrott.

Det som visslas skall vara av allmänt intresse och inte röra personliga missförhållanden, såsom exempelvis interna konflikter eller lönesättning. Anmälan skall vara saklig och uppgifterna korrekta, då funktionen inte skall användas för att sprida osanningar om, trakassera eller förtala någon anställd inom NVK.

Funktionen är ett komplement och skall inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder du dig som anställd till din närmaste chef och som allmänhet till den verksamhet som berörs.

Att lämna en rapport

En rapport kan lämnas skriftligt, muntligt eller genom fysiskt möte. Med fördel används NVK:s e-tjänst för detta ändamål.

E-tjänst för visselblåsning

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

E-post: vissel@nvk.se