Upphandlingar

För alla NVK:s upphandlingar gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen styr den offentliga upphandlingen och syftet är bland annat att säkra den fria konkurrensen mellan anbudsgivare inom EU-länderna.

Från den 1 september 2007 har Konkurrensverket övertagit tillsynsansvaret för upphandlingsfrågor.

Konkurrens- och upphandlingsreglerna finns till för att:

  • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin
  • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera
  • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas
  • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna

Länkar


Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback