Tillgänglighetsredogörelse för nvk.se

NVK står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vi strävar efter att nvk.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett exempelvis funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
  • Det finns flera e-tjänster och system, som du når via nvk.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. Ett flertal av de system och e-tjänster som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Välj typ av ärende * (obligatorisk)
Välj typ av ärende
Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Men webbplatsen är under uppbygnad just nu och vi hävdar därför oskäligt betungade som skäl för de de delar som inte är tillgängliga idag.

Otillgängliga delar:

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Det finns system som du når via nvk.se, som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna när det till exempel gäller tillgänglig kod. System som inte uppfyller tillgänglighetsprinciperna är system som vi inte själva äger eller kan justera i. Det kommer att förändras vid kommande upphandlingar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, en intern testning, av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes den 2021-02-22

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback