Organisation

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund med en direktion.

Förbundschef

Kenneth Berggren

Förbundsdirektionen för åren 2023-2026

Förbundsdirektionen består av sju ledamöter och sju ersättare (fyra från Fagersta och tre från Norberg), som är valda av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Sök bland direktionens förtroendevalda

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback