Organisation

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, är ett kommunalförbund med direktion. Ledamöterna i direktionen är förtroendevalda politiker och väljs i kommunvalet vart fjärde år.

Förbundschef

Kenneth Berggren

Direktionen för åren 2023-2026

Direktionen består av följande förtroendevalda:

Ordinarie ledamöter

 • Per-Arne Andersson (M), Norberg, ordförande
 • Karl Karlsson (S), Norberg
 • Sara Dahlin (S), Norberg
 • Jimmy Fredriksson (S), Fagersta, vice ordförande
 • Gunilla Molin (M), Fagersta
 • Nils-Åke Andersson (V), Fagersta
 • Peter Lilja (SD), Fagersta

Ersättare

 • Ylva Lundquist (S), Norberg
 • Sten Nordström (S), Norberg
 • Patrik Eriksson (M), Norberg
 • Eva Söderblom (S), Fagersta
 • Christian Eriksson (M), Fagersta
 • Eigil Nielsen (V), Fagersta
 • Bertil Fredriksson (SD), Fagersta

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback