Om Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK)

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund eller NVK är ett förbund mellan Fagersta och Norbergs kommun som har i uppdrag att sköta all teknisk förvaltning i båda kommunerna.

Det ställs väldigt höga krav på Sveriges kommuner, de förväntas leverera tjänster inom ett väldigt brett spektrum. Allt från skola och barnomsorg till plogning och halkbekämpning. För landets små kommuner kan det vara svårt att hålla med tillräckligt stor personalstab för att kunna leverera de tjänster som krävs och samtidigt hålla nere kostnaderna. Ett sätt att uppnå målen är att samarbeta med grannkommuner.

NVK startades 2004 och är i grunden en samverkan mellan Fagersta och Norbergs kommun. NVK är en teknisk förvaltning och har hand om all förvaltning och skötsel av kommunala gator & vägar, fritidsanläggningar, parker & lekparker, vatten & avlopp, kommunala fastigheter & bostäder, IT-drift för kommunal verksamhet samt lokalvård.

Vi har vårt huvudkontor i kommunhuset i Fagersta men har även platskontor i både Fagersta och Norberg.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback