Vanliga frågor och svar

Några vanliga frågor och svar

Har kommunen lediga hyreslägenheter?

NVK hyr ut bostäder i både Fagersta och Norberg. Under rubriken Bygga, bo & miljö – Bostäder hittar du den senaste informationen kring de kommunala hyresbostäderna. Du kan läsa vilket utbud som finns, ansöka om att stå i bostadskön med mera.

Vad är det för pH-värde i det kommunala vattnet?

I Fagerstas tätort är pH-värdet 8.0. Vattnet är mjukt. I Ängelsberg är pH-värdet 8.1 och gränsar till medelhårt. I Norbergs tätort är pH-värdet 8.1 och vattnet medelhårt. I Karbenning är pH-värdet 8.2 och medelhårt.

Fakta om dricksvattnet

Vem ska jag kontakta om jag har frågor kring bygglov?

I miljö- och byggfrågor har kommunerna Fagersta, Norberg och Avesta en gemensam organisation som heter Västmanland- Dalarna Miljö- och Byggförvaltning.
V-dala miljö & bygg

Du kan även ringa deras växel på telefonnummer 0226-64 50 00.

Vem kontaktar jag om det är något fel i min kommunala hyresrätt?

Du är välkommen att kontakta NVK:s felanmälan. Om det inte är akut kan du med fördel e-posta till felanmalan@nvk.se. Du kan även ringa 0223-445 50 vardagar mellan klockan 07:00-12:00, 13:00-16:00. Vid akuta ärenden övrig tid ringer du SOSAB jourhavande arbetsledare på telefonnummer 021-30 06 98.

Vilka regler gäller för mig som hyresgäst?

Läs mer om vilket ansvar du har som hyresgäst när du bor i någon av våra lägenheter samt vilket ansvar vi som hyresgästförvaltare har för att du ska bo tryggt hos oss under Bygga, bo & miljö.

Bostäder

När töms min soptunna?

VafabMiljös kundservice, telefon 020-120 22 20 mellan kl 07:00-16:00. E-post kundservice@vafabmiljo.se

Hur går jag till väga om jag vill fälla kommunens träd?

Du måste ha tillstånd för att få fälla kommunens träd. Detta söker du lämpligtvis genom att lämna in en kartskiss till NVK. Eftersom träden fyller många viktiga funktioner i vår närmiljö är NVK restriktiv till att låta privatpersoner fälla träd på kommunens mark. Om grenar från kommunens träd sticker in på din tomt får du dock gärna putsa dem vid tomtgränsen utan att fråga om lov först.

Fällning av träd

Var hittar jag återvinningsstationer i Fagersta?

I Fagersta ligger återbruket vid Sänkmossen. Här kan hushållen lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall och vitvaror. Producenternas återvinningsstationer finns på ett flertal platser i Fagersta på vilka man kan lämna diverse förpackningar. Dessutom finns en återvinningsstation vid Oti i Hedkärra och Gamla banan i Ängelsberg.

Vafab Miljö

Var hittar jag återvinningsstationer i Norberg?

I Norberg ligger återbruket på Svarvargatan. Här kan hushållen lämna grovavfall, farligt avfall, elavfall och vitvaror. Producenternas återvinningsstationer finns på ett flertal platser i Norberg på vilka man kan lämna diverse förpackningar.

Vafab Miljö

Vem kontaktar jag om jag upptäcker fel eller skadegörelse på kommunens anläggningar eller fastigheter?

Kontakta NVK:s felanmälan. Om det inte är akut kan du med fördel maila till felanmalan@nvk.se. Du kan även ringa 0223-445 50 vardagar mellan klockan 07:00-09:30, 10:00-12:00, 13:00-16:00. Vid akuta ärenden övrig tid ringer du SOSAB jourhavande arbetsledare på telefonnummer 021-30 06 98.

Vad är NVK?

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, som förkortas NVK, är ett kommunalförbund där medlemmarna är Fagersta och Norbergs kommuner. Förbundet ansvarar för driften av fastigheter, bostäder, gator och vägar, vatten och avlopp, parker, skogar, fritidsanläggningar, IT och lokalvård.

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback