Fälla träd

Kommunerna har genom NVK ansvaret för många träd i närheten av bostadsområden. Den här sidan ger dig vägledning om vad du får och inte får göra med dem.

Putsa gärna träd som stäcker sig in på din tomt

Om kommunens träd har grenar eller rötter som sträcker sig in på din fastighet så har du rätt att ta bort dem i tomtgränsen.

NVK har som ”granne” inte möjlighet att åka runt och putsa samtliga träd som sträcker sig in över fastighetsgränser, utan har valt att i stället låta berörda grannar själva utföra denna åtgärd.

Sjuka eller döda träd ska oftast vara kvar

Även om många träd kan bli mycket gamla så händer det att träd blir sjuka eller dör. Om de står på platser där många människor vistas eller passerar klassas de som riskträd och ska tas bort. I naturmark är däremot ett inslag av döda träd och död ved en del av det naturliga kretsloppet. Många hålbyggande fåglar och insekter är beroende av den döda veden för att kunna leva och bygga bon. NVK tar därför inte ner döda träd i skogsmark.

Möjligheter att fälla kommunens träd

Privatpersoner vill ibland själv fälla träd på kommunens mark. NVK godkänner aldrig det.

Vi fäller aldrig fullt friska träd och godkänner aldrig förfrågningar om att ta ner lövträd (om det då inte klassas som riskträd).

Olovlig fällning polisanmäls

Ibland sker olovliga trädfällningar på kommunens mark. Det gör många ledsna och upprörda. Om olovlig fällning av stora träd sker gör NVK en polisanmälan.

I vilka fall får man godkänd ansökan att NVK fäller träd?

NVK godkänner endast borttagning av så kallade riskträd, det vill säga träd som exempelvis riskerar att göra skada på din fastighet eller för förbipasserande, som är sjuka/döda eller som bedöms kunna utvecklas till riskträd. Vi godkänner aldrig ansökningar på fullt friska träd. NVK är väldigt restriktiva när det gäller fällande av lövträd. Vid en ansökan kommer en bedömning att göras utifrån platsens naturvärden och trädets placering/skick.

Fällningslov ges inte på grund av önskemål om till exempel sjöutsikt eller för att kommunens träd skuggar.

Det är aldrig tillåtet att kapa toppen av träd

NVK medger aldrig toppning eller stympning av höga välväxta träd. Detta ger på sikt riskträd, med osäkra greninfästningar och rötskador. Dessutom svarar träden nästan alltid med en mängd nya skott från kapningsstället, och inom några år har man ett tätare träd än vad som var fallet från början. Dock utan den skönheten som det naturliga växtsättet ger.

Hur ansöker jag om fällningslov?

Ansökan fällning av träd

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback