Skogsförvaltning

Både Fagersta och Norbergs kommun har en miljöanpassad skogsbruksplan som NVK följer när det gäller skötsel och avverkning av skog, se skogsbruksplaner nedan.

Skog


Fagersta kommuns skogsbruk är sedan 2017 dubbelcertifierad av Prosilva enligt både PEFC (PEFC/05-22-19) och FSC®(FSC-C105738). Vi har en grön skogsbruksplan som är ett levande dokument med regelbundna uppdateringar efter att åtgärder görs. För mer information, se ”dokument och länkar” nedan.

Norbergs kommun har en mycket liten skogsareal, se skogsbruksplan nedan.

Aktuella åtgärder inom skogsbruket i Fagersta kommun

Planerad slutavverkning av avdelning:104, 162, 163, 201, 202, 203, 204, 261

Planering av röjning på avdelning:

Planering av gallring på avdelning: 1, 5, 101, 102, 103

Planering av markberdning och/eller plantering avdelning:

Dokument


Naturvärdeshuggningar

Vi har utfört en naturvärdeshuggning med stöd från Skogens miljövärden
inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) inom avdelning: 96 och bakom husen på Andra Sidan

Område 96 är NS klassat i vår skogsbruksplan, det innebär Naturvård med skötselåtgärder. Vi har huggit bort det mesta av granen inom avdelning: för att nå miljömålet att skapa mer lövskog. Alla tallar, stående och liggande dödved finns kvar. Lövskogen i detta område kan ge ett utrymme för den hotade arten vitryggig hackspett att etablera och föröka sig.

Parken på Andra Sidan: Andra Sidan har tidigare varit ett område för högt uppsatta tjänstemän och direktörer inom järnbruket. Järnbruket hade en jägmästare anställd som var chef för Fagersta bruks skog- och jordbruk. Han planterade flera ovanliga trädslag i området. Flera av de ovanliga trädslagen dog, men bok är ett exempel på träd som har överlevt och börjat självföröka sig, dessa är nu framhuggna.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback

Kontakt

Namn Jenny Eriksson
Titel Skogsförvaltare
Telefonnummer: 070-2969152

Namn Lisa Ekberg
Titel Naturvårdshandläggare
Telefonnummer 0223-445 27

Namn Peter Klintberg
Titel Kommunekolog
Telefonnummer 0226-645 047