Anslagstavla

Det här är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Justerade protokoll

Protokoll för förbundsdirektionen är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-08-17
Anslaget sätts upp: 2023-08-18
Anslaget tas ned: 2023-09-11
Förvaringsplats för protokollet: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus, Bangårdsgatan 1, plan 3

Anslag 2023-08-17 Pdf, 399.2 kB.

Protokoll för förbundsdirektionen är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-07
Anslaget sätts upp: 2023-09-08
Anslaget tas ned: 2023-10-02
Förvaringsplats för protokollet: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus, Bangårdsgatan 1, plan 3

Anslag 2023-09-07 Pdf, 378.8 kB.

Protokoll för revisorerna för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-12
Anslaget sätts upp: 2023-09-22
Anslaget tas ned: 2023-10-13
Förvaringsplats för protokollet: Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus, Bangårdsgatan 1, plan 3

Anslag 2023-09-12 Pdf, 396.5 kB.

Kungörelse om flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när en månad har förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Publicerad: 230906
Registreringsnummer: WJJ 969
Fordonstyp: Personbil
Fabrikat: VOLVO R + S60

Publicerad: 230831
Registreringsnummer: Saknas
Fordonstyp: Båt på trailer
Fabrikat: Skipper

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback