Anslagstavla

Det här är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Justerade protokoll

Protokoll för förbundsdirektionen är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: -
Anslaget sätts upp:
-
Anslaget tas ned:
-
Förvaringsplats för protokollet:
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, Fagersta kommunhus, Bangårdsgatan 1, plan 3

Anslag 20ÅÅ-MM-DD

Kungörelse om flytt av fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1992:129) om flyttning av fordon i vissa fall till speciell uppställningsplats enligt nedan.

Är ägare av fordon inte känd när en månad har förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller det Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund.

Kungörelse om flytt av färdmedel

Båtar som förvaras vid Stora Aspens strand ligger där olovligen. Har du en båt här uppmanas du att avlägsna denna.

Följande båtar kommer att flyttas efter den 15 juli 2024.

Båtar beskrivning:

 • Cresent 375 orange plastbåt
 • Orange plastbåt
 • Blå och vit plastbåt
 • Svart och ljusblå plastbåt
 • Cresent Gul och blå plastbåt
 • Grön plastbåt
 • Orange plastbåt
 • Röd plastbåt
 • Cresent 245 vit plastbåt
 • Vit plastbåt
 • Grön plastbåt
 • Turkos, blå och vit plastbåt
 • Vit plastbåt
 • Vit plastbåt
 • Vit plastbåt
 • Vit plastbåt
 • Orange LOHI plastbåt
 • Båt HUGALIGEN
 • Båtar som är vattenfyllda och/eller är sönder

Observera att inget som omhändertagits kommer att återlämnas.

Läs mer här: Båtar vid Stora Aspen - NVK

 

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?
Feedback